watch sexy videos at nza-vids!
XtGem.com
AnhThiet.Mobi
HomeWap 3GBlog
Bảng Xếp Hạng Game Mùa Hè Này??

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Nổi Khổ Của Chàng & Nàng
Chàng
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thi` bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo ... tơ vương con nào
lãng mạng thì bảo tào lao
đứng đắng lại bảo ngươi sao hửng hờ
Khù khờ thì bảo ....giai tơ
khôn lanh thì bảo hái mơ bao lần
cả đời cứ mải phân vân
tơ lòng con gái biết mần sao đây
NÀNG
Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
lấy chồng chỉ để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngũ bảo phơi
Ban đêm nằm ngũ " mình ơi trã bài "
Thẳng thắng thì bảo sân bay
Lớn quá thì phán "mặt nầy chúa dâm "
Gầy thì chông bảo cây tâm
"Phì nhiêu" thì ổng lầm bầm : "Cái lu"
Nhiều con bảo : "Đẻ như gà"
Không con thi` bảo "Tại bà không dâm"
Đầu năm khấn nguyện lâm râm
Kiếp sau làm kiếp con tầm sướng hơn
XtGem.com
Online